Members

1. Abhinav Gautam
2. Ahna Sharan
3. Ankit Chhimtwal
4. Anupam Bharti
5. Bhanu P. S. Dohare
6. Bidhanshel Singh Singh
7. Chandra Prakash
8. Dharmendra Kumar
9. Gurpreet Singh
10. Jitendra Kumar Mishra
11. Mandeep Fouzdar
12. Manish Kumar
13. Murla Bhumi Reddy
14. Nimish Srivastava
15. Nishit Malviya
16. Papaya Dhara
17. Partha Saha
18. Prakash Pareek
19. Rahul Kumar Gangwar
20. Rajashri Hazarika
21. Rakesh Maurya
22. Ravi Ranjan
23. Ritesh Kumar
24. Ritu Raj Singh
25. Satish Chandra
26. Shatrughna Kumar
27. Shubhashri Kumari
28. Sneha Sharma
29. Sudha Kumari
30. Sumit Saha
31. Syed Sadique Anwer Askari
32. Tanmoy Datta
33. Uttam Chetri
34. Vikash Kumar
35. Vikram Palodiya
36. Vishnu K

Leave a Reply